TOYOTA TECHNOLOGY

TOYOTA TECHNOLOGy

อย่างที่เรารู้กันดีว่า โรคภัยไข้เจ็บมักจู่โจมทันทีที่ภูมิคุ้มกันร่างกายอ่อนแอ ยิ่งช่วงที่มีอากาศแปรปรวน เดี๋ยวร้อนอบอ้าวเดี๋ยวฝนตก อาจทำให้ร่างกายปรับสภาพไม่ทัน เชื้อโรคหลายชนิดแพร่ระบาดและรวดเร็ว ทำให้เจ็บป่วยได้ง่ายขึ้น โดยเฉพาะโรคระบบทางเดินหายใจ เช่น ไข้หวัด...

เคล็ดลับดูแลรักษาสุขภาพให้พร้อม ป้องกันโรคและภัยสุขภาพช่วงฤดูฝน☔🌧

การขับขี่รถยนต์บนถนน มีสิ่งหนึ่งที่หลายคนมักไม่คาดคิดว่าจะพบเจอคือ “หลุม” ไม่ว่าจะเป็นบนถนนในเมืองหลวง หรือตามต่างจังหวัด ต่างเต็มไปด้วยหลุม และหลายครั้งเรามักจะเผลอขับตกหลุมเหล่านั้น ซึ่งการตกหลุมในแต่ละครั้งจะสะสมความเสียหายตามส่วนต่างของรถยนต์ และนี่คือปัญหาที่มักพบเมื่อขับรถยนต์ตกหลุมบ่อยๆ ค่ะ

ผลเสียที่มักพบ เมื่อขับรถตกหลุมบ่อยๆ

ระบบการควบคุม VSC (Vehicle Stability Control) ซึ่งเป็นระบบความปลอดภัยเชิงป้องกันที่โตโยต้าได้ผลิตออกมาเพื่อช่วยเพิ่มเสถียรภาพและควบคุมการทรงตัว โดยระบบการควบคุม VSC จะทำงานร่วมกับระบบป้องกันการลื่นไถล TRC...

ระบบความปลอดภัยของรถโตโยต้า😊