30101-2303

การบริหารศูนย์บริการซ่อมตัวถังและสีรถยนต์

30136-2104

งานบริการยานยนต์

30101-2701

งานระบบดิจิทัลในยานยนต์

30101-0002

งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีนและดีเซลเบื้องต้น

30101-0003

งานเครื่องล่างและส่งกำลังเบื้องต้น

30101-2301

งานเทคโนโลยีซ่อมตัวถังรถยนต์

30101-2302

งานเทคโนโลยีซ่อมสีรถยนต์

30101-2702

งานเทคโนโลยีเซนเซอร์ยานยนต์

30101-0004

ไฟฟ้ารถยนต์เบื้องต้น