news&activities

ประกาศข่าวสาร

การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่28 เมื่อวันที่ 18-20 มีนาคมที่ผ่านมา นายศิริพงษ์ แสวงชนม์  ตัวแทนนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า เข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่...

การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่28

เลื่อนเปิดภาคเรียนนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า พิจารณาแล้ว เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีและประกาศกระทรวงศึกษาธิการ จึงเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1...

เลื่อนเปิดภาคเรียน

จัดสอบรับรองมาตรฐานนักศึกษา รุ่นที่21 วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า จัดการสอบรับรองมาตรฐานนักศึกษา สาขางานธุรกิจการบริการยานยนต์ รุ่นที่21 ระหว่างวันที่ 2 -13 มีนาคม...

จัดสอบรับรองมาตรฐานนักศึกษา รุ่นที่ 21

การโอนเงินคืนค่าประกันของเสียหาย ดาวน์โหลด เอกสารคลิก ฝ่ายบัญชีและการเงิน ขอแจ้งกำหนดการในการส่งแบบตอบรับ เรื่องการโอนเงินคืนค่าประกันของเสียหาย ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2563...

การโอนเงินคืนค่าประกันของเสียหาย สำหรับ นักศึกษา ปวส.2 รุ่นที่21

อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ และงานวิจัยผู้บริหาร ครู และบุคคลากรทางการศึกษา Previous Next เมื่อวันที่...

อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ และงานวิจัยผู้บริหาร ครู และบุคคลากรทางการศึกษา

เกาะติดสถานการณ์ โรคติดเชื้อโคโรนา COVID-19 เนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบันยังเป็นประเด็นทั่วโลกจับตามอง กับเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) เช้าวันที่ 4 มีนาคม 2563 ที่วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า...

เกาะติดสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID-19