เรียนจบปวส.ที่นี่ มีสิทธิ์รับการพิจารณาศึกษาต่อ ป.ตรี

วุฒิที่ได้รับเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางมด)

Read more

โปรแกรมพิเศษภาษาญี่ปุ่น

เฉพาะนักศึกษาสาขางานเทคนิคยานยนต์ เท่านั้น เน้นการเรียนภาคปฏิบัติ โดยภาษาญี่ปุ่น เรียนรู้จากงานจริงตามมาตรฐานญี่ปุ่น นักศึกษาเรียนภาษาญี่ปุ่นต้องผ่านในระดับ N3 และผ่านการทำงานจากศูนย์บริการจากประเทศไทย 1 ปี และที่สำคัญไม่มีภาระทางการทหาร และไม่มีโรคอันตราย สนใจติดต่อสอบถามรายเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อ.ภมรวรรณ วัชระวิชย์ 092-2593-977 หรือ 038-092107

Read more

สาขาเทคนิคซ่อมตัวถังและสีรถยนต์

สาขางานเทคนิคซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ศึกษาเทคโนโลยีด้านโครงสร้างตัวถังรถยนต์ วิทยาการด้านสีพ่นรถยนต์ รวมทั้งฝึกทักษะการซ่อมตัวถังรถยนต์ และสีพ่นรถยนต์ ด้วยเทคโนโลยีและเครื่องมือที่ล้ำสมัย เพื่อซ่อมรถยนต์สมัยใหม่ที่มีโครงสร้างและระบบสีที่ซับซ้อนให้กลับคืนสู่สภาพปกติ อย่างถูกต้องตามมาตรฐานของโตโยต้า และพร้อมที่จะปฏิบัติงานในศูนย์บริการโตโยต้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Read more

สาขาธุรกิจการบริการยานยนต์

สาขางานธุรกิจการบริการยานยนต์ศึกษาเทคโนโลยีรถยนต์ และฝึกทักษะการซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ หลักการบริหาร และการบริการลูกค้า การปฏิบัติงานระบบอะไหล่โตโยต้า เพื่อสามารถวิเคราะห์และระบุปัญหา พร้อมทั้งแจ้งรายการซ่อมแซมรถยนต์ได้อย่างถูกต้อง อีกทั้งยังอธิบายรายละเอียดการซ่อม ด้วยอุปกรณ์สื่อสารที่มีใช้ในศูนย์บริการโตโยต้าให้กับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Read more

สาขาเทคนิคยานยนต์

สาขางานเทคนิคยานยนต์ศึกษาเทคโนโลยีรถยนต์ รวมทั้งฝึกทักษะการซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ที่เป็นมาตรฐานของโตโยต้า เพื่อให้เกิดความชำนาญ สามารถวิเคราะห์และซ่อมแซมรถยนต์สมัยใหม่ด้วยอุปกรณ์ที่ทันสมัย ภายใต้ระบบปฏิบัติงานที่ล้ำสมัยในศูนย์บริการโตโยต้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Read more