พิธีปิดและมอบรางวัลผู้ชนะการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๘ ระดับภาค

วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้าได้เข้ารับรางวัลในงานพิธีปิดและมอบรางวัลผู้ชนะ การการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๘ ระดับภาค ณ โรงแรมชลอินเตอร์ จ.ชลบุรี โดยมี นายศิริพงษ์ แสวงชนม์ รางวัลชนะเลิศ สาขาสีรถยนต์ และนายนนทวัฒน์ ไชยสิทธิ์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ๒ สาขาเทคโนโลยียานยนต์

Read more

ส่งตัวแทนฯ เข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานในงานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28 ระดับภาค

เพื่อค้นหาผู้เป็นเลิศด้านทีกษะฝีมือแรงงานสู่เวทีระดับชาติ อาเซียน และนานาชาติ แข่งขันระหว่างวันที่ 3-5 กรกฎาคม 2562 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1-12

Read more

พิจารณาการจัดสรรเงินกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ. ประจำปีการศึกษา 2562

วิทยาลัยฯ เชิญคุณเลอสรร สายวณิชย์ นายกเทศมนตรีตำบลคลองนครเนื่องเขต เป็นคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยิมเพื่อการศึกษา เข้าประชุมในการพิจารณาการจัดสรรเงินกองทุน

Read more