กำหนดวันรับใบแสดงผลการเรียน (ร.บ.) ฉบับสมบูรณ์ และใบประกาศนียบัตรนักศึกษารุ่นที่ 21

กำหนดการรับใบแสดงผลการเรียน (ฉบับสมบูรณ์) และใบประกาศนียบัตร รุ่นที่21 คลิกดาวโหลด เอกสารมอบอำนาจ

Read more

การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่28

การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่28 เมื่อวันที่ 18-20 มีนาคมที่ผ่านมา นายศิริพงษ์ แสวงชนม์  ตัวแทนนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า เข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28 ได้คว้ารางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง สาขาสีรถยนต์ (Car Painting) สังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยียานยต์โตโยต้า ตัวแทนสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3

Read more

เลื่อนเปิดภาคเรียน

เลื่อนเปิดภาคเรียนนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า พิจารณาแล้ว เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีและประกาศกระทรวงศึกษาธิการ จึงเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จนกว่าจะมีมาตรการป้องกันโรค COVID-19 ที่สามารถควบคุมได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือวิกฤตการณ์ดังกล่าวนี้จะบรรเทาลง

Read more

กักเก็บตัว 14 วัน ต้าน COVID-19

10 วิธี อยู่ในบ้าน เมื่อต้องกักตัว 14 วัน Previous Next #สำหรับผู้ที่จะต้องทำการกักตัวเอง 14 วันปฏิบัติดังนี้ โทรสายด่วน กรมควบคุมโรค 1422 รายงานตัว เพื่อเข้าแผนการดูแล ศึกษาวิธีการตามคำแนะนำตามภาพ#ร่วมกันรับผิดชอบสังคม ด้วยการกักตัวเอง 14 วัน สำหรับผู้ที่เสี่ยง

Read more

การอบรมระบบสารสนเทศ MIS-School

จัดการอบรมระบบสารสนเทศ MIS-School วันเสาร์ ที่ 14 มีนาคม 2563 วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า จัดการอบรมระบบสารสนเทศ MIS-School ให้กับครูและบุคคลากรทางการศึกษา โดยมีผู้ให้ความรู้ คุณชวนณภัค ศิริณภัค จากวิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชยากร จ.นครศรีธรรมราช  Previous Next

Read more

แจ้งเลื่อนการจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศ เลื่อนการจัดพิธีมอบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา2562

Read more

การโอนเงินคืนค่าประกันของเสียหาย สำหรับ นักศึกษา ปวส.2 รุ่นที่21

การโอนเงินคืนค่าประกันของเสียหาย ดาวน์โหลด เอกสารคลิก ฝ่ายบัญชีและการเงิน ขอแจ้งกำหนดการในการส่งแบบตอบรับ เรื่องการโอนเงินคืนค่าประกันของเสียหาย ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2563 พร้อมเอกสารแนบ ดังต่อไปนี้  1.สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารกรุงเทพ 1  ฉบับ  2.สำเนาบัตรประชาชน 1  ฉบับ หากท่านผู้ปกครองไม่ส่งแบบตอบรับพร้อมเอกสารแนบภายในวัน เวลา

Read more

อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ และงานวิจัยผู้บริหาร ครู และบุคคลากรทางการศึกษา

อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ และงานวิจัยผู้บริหาร ครู และบุคคลากรทางการศึกษา Previous Next เมื่อวันที่ 4-5 มีนาคม 2563 ณ ห้องเรียน L302 อาคารวิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์

Read more

เกาะติดสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID-19

เกาะติดสถานการณ์ โรคติดเชื้อโคโรนา COVID-19 เนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบันยังเป็นประเด็นทั่วโลกจับตามอง กับเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) เช้าวันที่ 4 มีนาคม 2563 ที่วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า คุณมนัส ดาวมณี (ประธาบริหารฯ) ได้ให้ความรู้และวิธีป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) แก่คณะครูและบุคคลากร เพื่อให้ตระหนักถึงอันตรายต่อเชื้อ ที่สามารถแพร่กระจายจากคนสู่คน และย้ำเตือนการให้ความรู้และวิธีป้องกันไปยังนักศึกษาอีกด้วย การป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่

Read more