แจ้งกำหนดการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับชั้น ปวส.2 รุ่นที่ 23 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

แจ้งกำหนดการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับชั้น ปวส.2 รุ่นที่ 23 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ปวส.1 รุ่นที่ 23 B&P 1 B&P 2 AT-1 AT-2 AT-3 AT-4 AT-5 AT-6 AT-7 โปรแกรมญี่ปุ่น AST

Nititat Langsun

January 15, 2021

วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้าส่งนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2563 ณ วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้าส่งนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2563 ณ วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลการแข่งขัน            ชนะเลิศ ทักษะยานยนต์แก๊สโซลีน                นายจักรี บุญศรี                นายอนิรุต ไทรโสก           รองชนะเลิศอันดับ1 ทักษะยานยนต์ดีเซล                นายหริรักษ์ แซ่ลี้                […]

Nititat Langsun

January 11, 2021

การประชุมรายงานผลการดำเนินการและลงนามMOA โครงการความร่วมมือผลิตนักเทคโนโลยีระหว่าง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีกับวิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า

การประชุมรายงานผลการดำเนินการและลงนามMOA โครงการความร่วมมือผลิตนักเทคโนโลยีระหว่าง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีกับวิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า ดูรูปเพิ่มเติม

Nititat Langsun

November 11, 2020

ร่วมสร้างผลงานลดอุบัติเหตุทางถนนในสถานศึกษาเพื่อร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีไปกับโตโยต้า ชิงรางรางวัลมูลค่ารวมกว่า 1,000,000 บาท

ร่วมสร้างผลงานลดอุบัติเหตุทางถนนในสถานศึกษาเพื่อร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีไปกับโตโยต้า ชิงรางรางวัลมูลค่ารวมกว่า 1,000,000 บาท

Nititat Langsun

October 9, 2020

วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า ได้รับรางวัลที่ 1 ระดับ 4 ดาว กิจกรรมบ่มเพาะอาจารย์ผู้จัดการโครงการสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสานอาชีวศึกษา ประจำปี 2563

วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า ได้รับรางวัลที่ 1 ระดับ 4 ดาว กิจกรรมบ่มเพาะอาจารย์ผู้จัดการโครงการสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสานอาชีวศึกษา ประจำปี 2563

Nititat Langsun

September 25, 2020

วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้าได้รับรางวัล สถานศึกษาปลอดภัย มอบโดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา

คุณมนัส ดาวมณี ประธานบริหารวิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า รับเกียรติบัตร "สถานศึกษาปลอดภัย" ดีเด่น ประจำปี 2563 ปีที่ 1 จาก นายสรายุทธ แก้วกุลปรีชา รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2563 ที่ห้องประชุมสมภพภูติโยธิน โรงไฟฟ้าบางประกง

Nititat Langsun

September 22, 2020

คุณจรูญ ชูลาภ อดีตอธิบดีกรมอาชีวะ และอดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เข้าเยี่ยมชมวิธีการจัดการเรียนรู้ที่วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า

คุณจรูญ ชูลาภ อดีตอธิบดีกรมอาชีวะ และอดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เข้าเยี่ยมชมวิธีการจัดการเรียนรู้ที่วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า

Nititat Langsun

September 15, 2020

ขยายเวลาเปิดรับสมัครผู้เข้ารับทุน “ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ” รอบที่ 2

ขยายเวลาเปิดรับสมัครผู้เข้ารับทุน “ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ” รอบที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม

Administrator

September 15, 2020
1 2 11