แจ้งเลื่อนการเข้าหอพัก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

แจ้งเลื่อนการเข้าหอพัก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ประกาศวิทยาลัยฯ ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.ฉะเชิงเทรา

Administrator

June 9, 2021

แจ้งเลื่อนการจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 และ 2563

แจ้งเลื่อนการจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 และ 2563

Nititat Langsun

June 7, 2021

ประกาศเลื่อนกำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 และการประชุมผู้ปกครอง นักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 24

ประกาศเลื่อนกำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 และการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 24

Administrator

April 20, 2021

กำหนดวันรับใบแสดงผลการเรียน (ร.บ.) ฉบับสมบูรณ์ และใบประกาศนียบัตร นักศึกษารุ่นที่ 22 ในช่วงสถานการณ์ COVID-19

กำหนดวันรับใบแสดงผลการเรียน (ร.บ.) ฉบับสมบูรณ์ และใบประกาศนียบัตร นักศึกษารุ่นที่ 22 ในช่วงสถานการณ์ COVID-19

Administrator

April 20, 2021

แจ้งการโอนเงินคืนค่าประกันของเสียหายและคืนเงินค่าธรรมเนียมอื่นเนื่องจากสถานการณ์ Covid-19 สำหรับ นักศึกษา ปวส.2 รุ่นที่ 22 (รอบที่ 1) และแจ้งรายชื่อนักศึกษาที่ยังไม่ส่งแบบตอบรับ

แจ้งการโอนเงินคืนค่าประกันของเสียหายและคืนเงินค่าธรรมเนียมอื่นเนื่องจากสถานการณ์ Covid-19 สำหรับ นักศึกษา ปวส.2 รุ่นที่ 22 (รอบที่ 1) และแจ้งรายชื่อนักศึกษาที่ยังไม่ส่งแบบตอบรับ           การโอนเงินคืนค่าประกันของเสียหายและคืนเงินค่าธรรมเนียมอื่นเนื่องจากสถานการณ์ Covid-19 จำนวนเงิน 1,900 บาท สำหรับนักศึกษา รุ่นที่ 22 ที่ส่งแบบตอบรับ (รอบที่ 1)  จำนวนทั้งสิ้น 189 คน นั้น ทางฝ่ายบัญชีและการเงินจะโอนเงินคืนให้ ในวันที่ 26 เม.ย.63 นี้            และเนื่องจากฝ่ายบัญชีและการเงินจะทำการโอนเงินคืนค่าประกันฯ ในรอบที่ 2 (รอบสุดท้าย) สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ส่งแบบตอบรับ จำนวนทั้งสิ้น 23 คน (รายชื่อตามเอกสารแนบ) ทางฝ่ายบัญชีและการเงิน ขอแจ้งกำหนดการในการส่งแบบตอบรับฯ ภายในวันที่ 26 เม.ย.63 (แบบตอบรับตามเอกสารแนบ) […]

Nititat Langsun

April 7, 2021

แจ้งเลื่อนกำหนดการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 24 และกำหนดการเปิด

แจ้งเลื่อนกำหนดการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 24 และกำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1/2564

Nititat Langsun

March 30, 2021

กำหนดวันรับใบแสดงผลการเรียน (ร.บ.) ฉบับสมบูรณ์ และใบประกาศนียบัตร นักศึกษารุ่นที่ 22

กำหนดวันรับใบแสดงผลการเรียน (ร.บ.) ฉบับสมบูรณ์ และใบประกาศนียบัตร นักศึกษารุ่นที่ 22 ดาวโหลดเอกสารมอบอำนาจ

Nititat Langsun

March 30, 2021

การโอนเงินคืนค่าประกันของเสียหายและคืนเงินค่าธรรมเนียมอื่นเนื่องจากสถานการณ์ Covid-19 สำหรับนักศึกษา ปวส.2 รุ่นที่ 22

การโอนเงินคืนค่าประกันของเสียหายและคืนเงินค่าธรรมเนียมอื่นเนื่องจากสถานการณ์ Covid-19 สำหรับนักศึกษา ปวส.2 รุ่นที่ 22 ดาวน์โหลดเอกสาร

Nititat Langsun

March 1, 2021

แจ้งกำหนดการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับชั้น ปวส.2 รุ่นที่ 23 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

แจ้งกำหนดการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับชั้น ปวส.2 รุ่นที่ 23 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564​ ปวส.1 รุ่นที่ 23 B&P 1 B&P 2 AT-1 AT-2 AT-3 AT-4 AT-5 AT-6 AT-7 โปรแกรมญี่ปุ่น AST

Nititat Langsun

January 15, 2021

วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้าส่งนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2563 ณ วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้าส่งนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2563 ณ วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลการแข่งขัน            ชนะเลิศ ทักษะยานยนต์แก๊สโซลีน                นายจักรี บุญศรี                นายอนิรุต ไทรโสก           รองชนะเลิศอันดับ1 ทักษะยานยนต์ดีเซล                นายหริรักษ์ แซ่ลี้                […]

Nititat Langsun

January 11, 2021
1 2 12
Message us