กำหนดการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา นักศึกษารุ่นที่ 24 ภาคเรียนที่ 2/2564

กำหนดการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา นักศึกษารุ่นที่ 24 ภาคเรียนที่ 2/2564 ลิงค์ดาวน์โหลดเอกสารชำระเงิน สาขา AT สาขา AST สาขา BP

Administrator

September 10, 2021

เลื่อนกำหนดการรับหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างซ่อมรถยนต์ ระดับ 1 สาขางานเทคนิคยานยนต์ รุ่นที่ 22

เลื่อนกำหนดการรับหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างซ่อมรถยนต์ ระดับ 1 สาขางานเทคนิคยานยนต์ รุ่นที่ 22 ดาวโหลดเอกสารหนังสือมอบอำนาจ ดาวโหลดเอกสารหนังสือรับรอง

Administrator

August 29, 2021

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับสิทธิ์ในโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายในช่วงแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับสิทธิ์ในโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายในช่วงแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษา ปวส.1 รุ่นที่ 24 ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษา ปวส.2 รุ่นที่ 23 ดาวโหลดเอกสารใบตอบรับขอรับสิทธิ์เงินช่วยเหลือ

Administrator

August 19, 2021

กำหนดการรับหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างซ่อมรถยนต์ ระดับ 1 สาขางานเทคนิคยานยนต์ รุ่นที่ 22

กำหนดการรับหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างซ่อมรถยนต์ ระดับ 1 สาขางานเทคนิคยานยนต์ รุ่นที่ 22 ดาวโหลดเอกสารหนังสือมอบอำนาจ

Administrator

August 5, 2021

กำหนดการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา นักศึกษารุ่นที่ 23 ภาคเรียนที่ 2/2564

กำหนดการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา นักศึกษารุ่นที่ 23 ภาคเรียนที่ 2/2564 ลิงค์ดาวน์โหลดเอกสารชำระเงิน สาขา AT สาขา AST สาขา BP

Administrator

July 23, 2021

แบบสำรวจแจ้งความประสงค์การเข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2562 และ 2563

แบบสำรวจแจ้งความประสงค์การเข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2562 และ 2563 ขอความอนุเคราะห์ท่านผู้ปกครอง และนักศึกษารุ่นที่ 21 และรุ่นที่ 22 จัดทำแบบสำรวจแจ้งความประสงค์การเข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2562 และ 2563 ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 แบบฟอร์มสำรวจ

Administrator

July 16, 2021

แจ้งเลื่อนการเข้าหอพัก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

แจ้งเลื่อนการเข้าหอพัก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ประกาศวิทยาลัยฯ ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.ฉะเชิงเทรา

Administrator

June 9, 2021

แจ้งเลื่อนการจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 และ 2563

แจ้งเลื่อนการจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 และ 2563

Nititat Langsun

June 7, 2021

ประกาศเลื่อนกำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 และการประชุมผู้ปกครอง นักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 24

ประกาศเลื่อนกำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 และการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 24

Administrator

April 20, 2021

กำหนดวันรับใบแสดงผลการเรียน (ร.บ.) ฉบับสมบูรณ์ และใบประกาศนียบัตร นักศึกษารุ่นที่ 22 ในช่วงสถานการณ์ COVID-19

กำหนดวันรับใบแสดงผลการเรียน (ร.บ.) ฉบับสมบูรณ์ และใบประกาศนียบัตร นักศึกษารุ่นที่ 22 ในช่วงสถานการณ์ COVID-19

Administrator

April 20, 2021
1 2 13
Message us