จัดสอบรับรองมาตรฐานนักศึกษา รุ่นที่ 21

จัดสอบรับรองมาตรฐานนักศึกษา รุ่นที่21 วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า จัดการสอบรับรองมาตรฐานนักศึกษา สาขางานธุรกิจการบริการยานยนต์ รุ่นที่21 ระหว่างวันที่ 2 -13 มีนาคม 2563 เป็นการสอบรับรองมาตรฐานผู้บริหารงานบริการ ระดับ1 สอบรับรองมาตรฐานพนักงานอะไหล่ระดับ Pro Part สอบมาตรฐานช่างเทคนิคระดับ 1 และสอบมาตรฐานช่างเช็คระยะฉับไว (EM)

Read more

มอบรางวัลการแข่งขันแบดมินตัน ประจำปีการศึกษา 2562

มอบรางวัลการแข่งขันแบดมินตัน ประจำปีการศึกษา 2562 Previous Next เช้าวันที่ 4 มีนาคม 2563 ที่วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า คุณบุญมา หลิมเจริญ (ผู้อำนวยการ) ได้มอบรางวัลการแข่งขันแบดมินตัน ประจำปีการศึกษา 2562 ให้แก่นักศึกษาที่ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้  ประเภทหญิงคู่  ชนะเลิศ  นางสาววิภาพร

Read more

โครงการธนาคารความดี

โครงการธนาคารความดี วันที่ 28 ม.ค. 2563 ตัวแทนนักศึกษา คณะกรรมการ อวท. วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า ได้จัดทำโครงการธนาคารความดี ฯ ขอรับบริจาคเงินและปฏิทินเก่า เพื่อสนับสนุนการทำสมุดอักษรเบรลล์ สำหรับผู้พิการทางสายตา ณ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศฯ ฝ่ายกิจการนักศึกษา ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร คณะครูทุกท่าน รวมถึงบุคลากรศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมโตโยต้า ที่ร่วมบริจาคแบ่งปันน้ำใจ

Read more

กิจกรรมดีๆและโครงการดีๆ

กิจกรรมดีๆและโครงการดีๆ เมื่อเช้าวันที่ 28 มกราคม 2563 ช่วงเช้าหลังกิจกรรมเคราพธงชาติ ฝ่ายพัฒนากิจการนักศึกษา นำทีมโดย อ.อังคณา เขมาภิวงษ์ , อ.น้ำฝน นามธรรม และ อ.นิธิทัศน์ หลังสัน เชิญชวนนักศึกษา ส่งมอบปฏิทินเก่าเพื่อเป็นสมุดอักษรเบรลล์สำหรับผู้พิการทางสายตา  ณ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์

Read more

อบรมสถานศึกษาคุณธรรมภายในสถานศึกษา

อบรมสถานศึกษาคุณธรรมภายในสถานศึกษา วันที่ 22  มกราคม 2563 ณ อาคารวิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า จัดการอบรมสถานศึกษาคุณธรรมภายในสถานศึกษา ให้กับนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า โดยมีอ.จตุพล นันทวงศ์ (งานปกครอง) สร้างความเข้าใจให้กับนักศึกษา รุ่นที่ 21 ในครั้งนี้ Previous Next

Read more

กิจกรรมแนะแนวอาชีพให้นักเรียน นักศึกษา

สำนักงานจัดหางานจังหวัด แนะแนวอาชีพ Previous Next            เมื่อวันที่ 15 เมษายนที่ผ่านมา เวลา 14.30 น. ณ อาคารวิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า สำนักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า จัดกิจกรรมแนะแนวอาชีพให้นักเรียน

Read more

TATC GAME 2020

TATC GAME 2020 Previous Next       เมื่อวันที่ 9 มกรามคมที่ผ่านมา วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า นำทีมโดยฝ่ายพัฒนากิจการนักศึกษา อ.อังคณา เขมาภิวงษ์ (รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาฯ) อ.นิธิทัศน์ หลังสัน และอาจารย์ประจำฝ่าย ร่วมกันจัดกิจกรรม

Read more

ฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟประจำปี 2562

ฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟประจำปี 2562 Previous Next เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า ร่วมมือกับ ศุนย์การศึกษาและฝึกอบรมโตโยต้า บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ได้ฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟประจำปี 2562 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและเพื่อเป็นไปตามกฎหมายกำหนด 

Read more

แนะแนวการศึกษาต่อ

แนะแนวการศึกษาต่อในระดับ ปวส. Previous Next วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า นำทีมออกแนะแนวทางการศึกษาต่อในระดับ ปวส. โดย อ.ทวีศักดิ์ ประนอมมิตร ได้เข้าไปให้ความรู้กับ โรงเรียนสิริรัตนาธร กรุงเทพมหานคร ทางด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ ครั้งนี้ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดี 

Read more

ยินดีต้อนรับคณะดูงานจากโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว

ยินดีต้อนรับคณะดูงานจากโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว Previous Next วันที่29 พฤศจิกายน 2562 วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า โดย ผอ.บุญมา หลิมเจริญ (ผู้อำนวยการ) อ.อังคณา เขมาภิวงค์ (รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา) ต้อนรับครูอาจารย์และนักศึกษาจากโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว เข้าศึกษาดูการเรียนการสอนของวิทยาลัย เพื่อเป็นทางเลือกในการศึกษาต่อในระดับ ปวส.

Read more