Skip to toolbar

วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า จัดสอบรับรองมาตรฐานช่างซ่อมรถยนต์ระดับ 1

วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า จัดสอบรับรองมาตรฐานช่างซ่อมรถยนต์ระดับ 1

Nititat Langsun

September 30, 2020

งานประชุมวิชาการ อวท.และการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และแข่งขันทักษะพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2563

งานประชุมวิชาการ อวท.และการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และแข่งขันทักษะพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2563 ดูรูปเพิ่มเติม

Nititat Langsun

September 30, 2020

ขอเรียนเชิญคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษา เข้าร่วมประชุมวิชาการ อวท.และการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และแข่งขันทักษะพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 เวลา 08.30-20.00 น. ณ ห้องL302 และ Workshop2

ขอเรียนเชิญคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษา เข้าร่วมประชุมวิชาการ อวท.และการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และแข่งขันทักษะพื้นฐาน <br>ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 เวลา 08.30-20.00 น. ณ ห้องL302 และ Workshop2

Nititat Langsun

September 23, 2020

ขอเรียนเชิญคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ปลูกป่าชุมชน ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 เวลา 13.00-14.30 น. ณ โรงเรียนวัดบางสาย

ขอเรียนเชิญคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ปลูกป่าชุมชน ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 เวลา 13.00-14.30 น. ณ โรงเรียนวัดบางสาย

Nititat Langsun

September 23, 2020

ขอเรียนเชิญคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและเก็บขยะในชุมชน ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 เวลา 09.00-12.00 น. ณ โรงเรียนวัดบางสาย

ขอเรียนเชิญคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและเก็บขยะในชุมชน ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 เวลา 09.00-12.00 น. ณ โรงเรียนวัดบางสาย

Nititat Langsun

September 23, 2020

มอบใบประกาศให้กับนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังตอนเช้าทุกวัน ของเดือนสิงหาคม

มอบใบประกาศให้กับนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังตอนเช้าทุกวัน ของเดือนสิงหาคม ดูรูปเพิ่มเติม

Nititat Langsun

September 23, 2020

ขอเรียนเชิญคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษา เข้าร่วมชม การประกวดร้องเพลงและวงดนตรีโฟล์คซอง ประจำปีการศึกษา 2563

ขอเรียนเชิญคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษา เข้าร่วมชม การประกวดร้องเพลงและวงดนตรีโฟล์คซอง

Nititat Langsun

September 17, 2020
1 2 10