ผลการแข่งขันการประกวด

ประกวดร้องเพลงและวงดนตรีโฟล์คซองคนพันธ์ R ประจำปี 2562 ผลการแข่งขันจากการเข้าร่วมการแข่งขัน  ผลการประกวดร้องเพลงสตริง รางวัลชนะเลิศ                นางสาวสุนทรี บุญเลิศ และ นายรัตนพันธ์ ชัยชมภู รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 

Read more

ถวายเทียนจำนำพรรษา

ร่วมสืบสานประเพณีถวายเทียนจำนำพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562 วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมโตโยต้าและวิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า ร่วมสืบสานประเพณีถวายเทียนจำนำพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562 ณ วันชนะสงสารพิทยาธร

Read more

ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมโตโยต้าได้ให้ความรู้ด้านความปลอดภัยกับนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า

ผู้จัดการศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมโตโยต้า ได้ให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องวัฒนธรรมความปลอดภัยของโตโยต้า กับนักศึกษาและได้นำนมมาแจกให้กับนักศึกษาช่วงเช้าที่ผ่านมา

Read more

เชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม โครงการสืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2562

ณ วัดชนะสงสารพิทยาธร ตั้งแต่เวลา 9.00 -12.00 น. ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ดำเนินการโดย : คณะกรรมการดำเนินงานชมรมกิจกรรมภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น

Read more

เชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม การแข่งขันประกวดร้องเพลงและวงดนตรีโฟล์คซอง คนพันธ์ R🎤 ร่วมให้กำลังใจและเชียร์กัน

ร่วมให้กำลังใจและเชียร์กัน
ในวันศุกร์ที่ 12 กรกฏาคม 2562
ตั้งแต่เวลา 9.00น. เป็นต้นไป
ณ ห้องL302 ชั้น3
อาคารวิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า
ดำเนินการโดยคณะกรรมการดำเนินงาน
ชมรมกิจกรรมรถประดิษฐ์(Formula 1)🙋‍♂️

Read more

วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า จัดการอบรมการสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางการขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรม

จัดดำเนินการโดยฝ่ายพัฒนากิจการนักศึกษา

Read more

เชิญชวนนักศึกษารุ่นที่ 22 เลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

ระดับสถานศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า ประจำปีการศึกษา 2563

Read more

อบรมเชิงปฏิบัติการหลักการและแนวทางการเขียนโครงการ

วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักการและแนวทางการเขียนโครงการให้กับคณะครูและบุคคลากรทางการศึกษา โดยมี ดร.จุรินทร์ มิลินทสูต เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้

Read more