การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่28

การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่28 เมื่อวันที่ 18-20 มีนาคมที่ผ่านมา นายศิริพงษ์ แสวงชนม์  ตัวแทนนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า เข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28 ได้คว้ารางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง สาขาสีรถยนต์ (Car Painting) สังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยียานยต์โตโยต้า ตัวแทนสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3

Read more

กักเก็บตัว 14 วัน ต้าน COVID-19

10 วิธี อยู่ในบ้าน เมื่อต้องกักตัว 14 วัน Previous Next #สำหรับผู้ที่จะต้องทำการกักตัวเอง 14 วันปฏิบัติดังนี้ โทรสายด่วน กรมควบคุมโรค 1422 รายงานตัว เพื่อเข้าแผนการดูแล ศึกษาวิธีการตามคำแนะนำตามภาพ#ร่วมกันรับผิดชอบสังคม ด้วยการกักตัวเอง 14 วัน สำหรับผู้ที่เสี่ยง

Read more

การอบรมระบบสารสนเทศ MIS-School

จัดการอบรมระบบสารสนเทศ MIS-School วันเสาร์ ที่ 14 มีนาคม 2563 วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า จัดการอบรมระบบสารสนเทศ MIS-School ให้กับครูและบุคคลากรทางการศึกษา โดยมีผู้ให้ความรู้ คุณชวนณภัค ศิริณภัค จากวิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชยากร จ.นครศรีธรรมราช  Previous Next

Read more

จัดสอบรับรองมาตรฐานนักศึกษา รุ่นที่ 21

จัดสอบรับรองมาตรฐานนักศึกษา รุ่นที่21 วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า จัดการสอบรับรองมาตรฐานนักศึกษา สาขางานธุรกิจการบริการยานยนต์ รุ่นที่21 ระหว่างวันที่ 2 -13 มีนาคม 2563 เป็นการสอบรับรองมาตรฐานผู้บริหารงานบริการ ระดับ1 สอบรับรองมาตรฐานพนักงานอะไหล่ระดับ Pro Part สอบมาตรฐานช่างเทคนิคระดับ 1 และสอบมาตรฐานช่างเช็คระยะฉับไว (EM)

Read more

แจ้งเลื่อนการจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศ เลื่อนการจัดพิธีมอบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา2562

Read more

การโอนเงินคืนค่าประกันของเสียหาย สำหรับ นักศึกษา ปวส.2 รุ่นที่21

การโอนเงินคืนค่าประกันของเสียหาย ดาวน์โหลด เอกสารคลิก ฝ่ายบัญชีและการเงิน ขอแจ้งกำหนดการในการส่งแบบตอบรับ เรื่องการโอนเงินคืนค่าประกันของเสียหาย ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2563 พร้อมเอกสารแนบ ดังต่อไปนี้  1.สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารกรุงเทพ 1  ฉบับ  2.สำเนาบัตรประชาชน 1  ฉบับ หากท่านผู้ปกครองไม่ส่งแบบตอบรับพร้อมเอกสารแนบภายในวัน เวลา

Read more

การขอลดหย่อนภาษีการฝึกเตรียมเข้าทำงานสำหรับนักศึกษาฝึกงาน

การขอลดหย่อนภาษีการฝึกเตรียมเข้าทำงาน สำหรับนักศึกษาฝึกงาน วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า ได้จัดการอบรม การขอลดหย่อนภาษีการฝึกเตรียมเข้าทำงานสำหรับนักศึกษางาน ให้แก่ผู้แทนจำหน่ายโตโยต้าที่รับนักศึกษาเข้าฝึกงาน โดยมีตัวแทนจากผู้แทนจำหน่ายโตโยต้าเข้ารับข้อมูลการลดหย่อนภาษีในครั้งนี้ Previous Next

Read more

TATC CAREER DAY 2020

TATC CAREER DAY 2020 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า กำหนดให้จัดกิจกรรม ” TATC CAREER DAY 2020 ” สำหรับนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีวัตถุประสงค์ในการขับเคลื่อนกำลังที่มีสมรรถนะและทักษะการทำงานอย่างมีคุณภาพ

Read more

Private Education, Choice of the Future

102 ปี การศึกษาเอกชน Private Education, Choice of the Future เมื่อวันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา นายบุญมา หลิมเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า อ.ทีวีศักดิ์ ประนอมมิตร , อ.ธวัชชัย ภู่ระหงษ์

Read more

แนะแนวการศึกษาต่อกับบดินทรเดชา

แนะแนวการศึกษาต่อ เมื่อวันที่30 มกราคม ที่ผ่านมา วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า โดยมี ผอ.บุญมา หลิมเจริญ คณะครู และนักศึกษาเข้าร่วมจัดนิทรรศการนอกสถานที่ ณ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์สีหเสนี2)  Previous Next

Read more