5 ข้อสำคัญ ป้องกันโควิด-19

5 ข้อสำคัญ ป้องกัน COVID-19 Previous Next • ล้างมือให้บ่อย• ห่..า..ง ป้องกันแพร่เชื้อ• สวมหน้ากากป้องกัน• ไม่ปกปิดข้อมูล• อยู่บ้านหยุดเชื้อ #คนไทยรับผิดชอบส่วนตัวเพื่อส่วนรวม#ไทยรู้สู้โควิด#สสส

Administrator

April 5, 2020

กำหนดวันรับใบแสดงผลการเรียน (ร.บ.) ฉบับสมบูรณ์ และใบประกาศนียบัตรนักศึกษารุ่นที่ 21

กำหนดการรับใบแสดงผลการเรียน (ฉบับสมบูรณ์) และใบประกาศนียบัตร รุ่นที่21 คลิกดาวโหลด เอกสารมอบอำนาจ

Administrator

March 30, 2020

การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่28

การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่28 เมื่อวันที่ 18-20 มีนาคมที่ผ่านมา นายศิริพงษ์ แสวงชนม์  ตัวแทนนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า เข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28 ได้คว้ารางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง สาขาสีรถยนต์ (Car Painting) สังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยียานยต์โตโยต้า ตัวแทนสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี Previous Next

Administrator

March 22, 2020

กักเก็บตัว 14 วัน ต้าน COVID-19

10 วิธี อยู่ในบ้าน เมื่อต้องกักตัว 14 วัน Previous Next #สำหรับผู้ที่จะต้องทำการกักตัวเอง 14 วันปฏิบัติดังนี้ โทรสายด่วน กรมควบคุมโรค 1422 รายงานตัว เพื่อเข้าแผนการดูแล ศึกษาวิธีการตามคำแนะนำตามภาพ#ร่วมกันรับผิดชอบสังคม ด้วยการกักตัวเอง 14 วัน สำหรับผู้ที่เสี่ยง ขอขอบคุณข้อมูลจาก#ที่นี่แปดริ้ว#สสส.

Administrator

March 16, 2020

การอบรมระบบสารสนเทศ MIS-School

จัดการอบรมระบบสารสนเทศ MIS-School วันเสาร์ ที่ 14 มีนาคม 2563 วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า จัดการอบรมระบบสารสนเทศ MIS-School ให้กับครูและบุคคลากรทางการศึกษา โดยมีผู้ให้ความรู้ คุณชวนณภัค ศิริณภัค จากวิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชยากร จ.นครศรีธรรมราช  Previous Next

Administrator

March 14, 2020

จัดสอบรับรองมาตรฐานนักศึกษา รุ่นที่ 21

จัดสอบรับรองมาตรฐานนักศึกษา รุ่นที่21 วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า จัดการสอบรับรองมาตรฐานนักศึกษา สาขางานธุรกิจการบริการยานยนต์ รุ่นที่21 ระหว่างวันที่ 2 -13 มีนาคม 2563 เป็นการสอบรับรองมาตรฐานผู้บริหารงานบริการ ระดับ1 สอบรับรองมาตรฐานพนักงานอะไหล่ระดับ Pro Part สอบมาตรฐานช่างเทคนิคระดับ 1 และสอบมาตรฐานช่างเช็คระยะฉับไว (EM) ให้กับนักศึกษาชั้น ปวส.2 สาขางานธุรกิจการบริการยานยนต์  Previous Next

Administrator

March 13, 2020

แจ้งเลื่อนการจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศ เลื่อนการจัดพิธีมอบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา2562

Administrator

March 11, 2020

การโอนเงินคืนค่าประกันของเสียหาย สำหรับ นักศึกษา ปวส.2 รุ่นที่21

การโอนเงินคืนค่าประกันของเสียหาย ดาวน์โหลด เอกสารคลิก ฝ่ายบัญชีและการเงิน ขอแจ้งกำหนดการในการส่งแบบตอบรับ เรื่องการโอนเงินคืนค่าประกันของเสียหาย ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2563 พร้อมเอกสารแนบ ดังต่อไปนี้  1.สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารกรุงเทพ 1  ฉบับ  2.สำเนาบัตรประชาชน 1  ฉบับ หากท่านผู้ปกครองไม่ส่งแบบตอบรับพร้อมเอกสารแนบภายในวัน เวลา ที่กำหนด วิทยาลัยฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคืนเงินค่าประกันของเสียหาย

Administrator

March 10, 2020

การขอลดหย่อนภาษีการฝึกเตรียมเข้าทำงานสำหรับนักศึกษาฝึกงาน

การขอลดหย่อนภาษีการฝึกเตรียมเข้าทำงาน สำหรับนักศึกษาฝึกงาน วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า ได้จัดการอบรม การขอลดหย่อนภาษีการฝึกเตรียมเข้าทำงานสำหรับนักศึกษางาน ให้แก่ผู้แทนจำหน่ายโตโยต้าที่รับนักศึกษาเข้าฝึกงาน โดยมีตัวแทนจากผู้แทนจำหน่ายโตโยต้าเข้ารับข้อมูลการลดหย่อนภาษีในครั้งนี้ Previous Next

Administrator

February 20, 2020
1 2 14
Message us