Study trip

ต้อนรับสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา และหน่วยศึกษานิเทศก์ Previous Next เมื่อวันที่11 กันยายน 2562 วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้าต้อนรับคณะดูงาน จากสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา และหน่วยศึกษานิเทศก์ เข้าเยี่ยมชม โดยมีคุณมนัส ดาวมณี ประธานบริหารวิทยาลัยฯ  คุณบุญมา หลิมเจรริญ ผู้อำนวยการฯ และผู้บริหาร พร้อมทั้งคณะครูและบุคคลากร ให้การต้อนรับและพาเยี่ยมชมวิทยาลัยฯ

Read more

Fire training

อบรมดับเพลิงขั้นต้นประจำปี 2562 Previous Next เมื่อวันที่ 10 กันยานยนที่ผ่านมา ตัวแทนนักศึกษา ปวส.1 จากวิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้าเข้าร่วมการอบรมดับเพลิงขั้นต้นประจำปี 2562 ณ ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมโตโยต้า บริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด โดยมีวิทยากรให้ความรู้จาก ครูฝึก เทศบาลนครเนื่องเขต

Read more

Simulator

รับมอบ Simulator จากโรงงานประกอบรถยนต์โตโยต้า เกตเวย์ Previous Next เมื่อวันที่ 5 กันยายนที่ผ่าน วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า ได้เข้าเยี่ยมชม โรงงานประกอบรถยนต์โตโยต้า เกตเวย์ อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีประธานบริหารวิทยาลัยฯ คุณมนัส ดาวมณี คุณกรกฎ พูนเจริญยิ่ง

Read more

คณะ TWE เข้าประชุมหารือการเข้าทำงานของนักศึกษา JTIP

คณะ TWE เข้าร่วมประชุมหารือ การเข้าทำงานของนักศึกษา JTIP วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้าต้อนรับคณะ TWE คุณอนุพงษ์ , Mr.Tonoike และทีมงาน เข้าร่วมประชุมหารือ วางแผนเตรียมงานในการส่งตัวนักศึกษา JTIP-01 เข้าทำงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น

Read more

มอบรางวัลการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน ประจำปีการศึกษา 2562

การแข่งขันกีฬาแบดมินตัน ประจำปีการศึกษา 2562 สรุปผลการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 22-31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562 รุ่นทั่วไป (ชาย) ชนะเลิศ  นายภานุเดช ธรรมนาม   รองชนะเลิศอันดับ 1  นายวรรณชัย

Read more

โครงการพัฒนาสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อรองรับ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกด้านภาษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประกอบอาชีพ 10 อุตสาหกรรม

โครงการพัฒนาสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อรองรับ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกด้านภาษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประกอบอาชีพ 10 อุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า เข้าร่วมงานเปิดโลกการอ่าน กับสัปดาห์ห้องสมุดกับโรงเรียนสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 

Read more

ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ปวส.1 รุ่นที่ 22

ประกาศกำหนดการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ปวส.1 รุ่นที่ 22 วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า  กำหนดการชำค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษา ปวส.1 (รุ่นที่22) ภาคเรียนที่2/2562 ระหว่างวันที่ 1-30 กันยายน 2562  สามารถดาวน์โหลดเอกสารการชำระเงินด้านล่าง B&P AST AT/2 AT/3 AT/4 AT/5

Read more

ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ปวส.2 รุ่นที่ 21

ประกาศกำหนดการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ปวส.2 รุ่นที่ 21 วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า  กำหนดการชำค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษา ปวส.2 (รุ่นที่21) ภาคเรียนที่2/2562 ระหว่างวันที่ 1-30 กันยายน 2562  สามารถดาวน์โหลดเอกสารการชำระเงินด้านล่าง B&P AST AT/1 AT/2 AT/3 AT/4

Read more

Medallion for Excellence / World Skills 2019

สุดยอดฝีมือแรงงาน World Skills Kazan 2019  จบลงสำหรับการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติครั้งที่ 45 ณ เมืองคาซาน สหพันธรัฐรัสเซียขอแสดงความยินดีกับ นายศิลานนท์ นิมิตรชัยกุล และนาย ปิยะเทพ ดีคง คว้ารางวัล Medallion for Excellence

Read more