Skip to toolbar

วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า จัดสอบรับรองมาตรฐานช่างซ่อมรถยนต์ระดับ 1

วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า จัดสอบรับรองมาตรฐานช่างซ่อมรถยนต์ระดับ 1

Nititat Langsun

September 30, 2020

งานประชุมวิชาการ อวท.และการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และแข่งขันทักษะพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2563

งานประชุมวิชาการ อวท.และการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และแข่งขันทักษะพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2563 ดูรูปเพิ่มเติม

Nititat Langsun

September 30, 2020

วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า ได้รับรางวัลที่ 1 ระดับ 4 ดาว กิจกรรมบ่มเพาะอาจารย์ผู้จัดการโครงการสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสานอาชีวศึกษา ประจำปี 2563

วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า ได้รับรางวัลที่ 1 ระดับ 4 ดาว กิจกรรมบ่มเพาะอาจารย์ผู้จัดการโครงการสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสานอาชีวศึกษา ประจำปี 2563

Nititat Langsun

September 25, 2020

ขอเรียนเชิญคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษา เข้าร่วมประชุมวิชาการ อวท.และการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และแข่งขันทักษะพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 เวลา 08.30-20.00 น. ณ ห้องL302 และ Workshop2

ขอเรียนเชิญคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษา เข้าร่วมประชุมวิชาการ อวท.และการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และแข่งขันทักษะพื้นฐาน <br>ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 เวลา 08.30-20.00 น. ณ ห้องL302 และ Workshop2

Nititat Langsun

September 23, 2020

ขอเรียนเชิญคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ปลูกป่าชุมชน ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 เวลา 13.00-14.30 น. ณ โรงเรียนวัดบางสาย

ขอเรียนเชิญคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ปลูกป่าชุมชน ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 เวลา 13.00-14.30 น. ณ โรงเรียนวัดบางสาย

Nititat Langsun

September 23, 2020

ขอเรียนเชิญคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและเก็บขยะในชุมชน ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 เวลา 09.00-12.00 น. ณ โรงเรียนวัดบางสาย

ขอเรียนเชิญคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและเก็บขยะในชุมชน ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 เวลา 09.00-12.00 น. ณ โรงเรียนวัดบางสาย

Nititat Langsun

September 23, 2020

มอบใบประกาศให้กับนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังตอนเช้าทุกวัน ของเดือนสิงหาคม

มอบใบประกาศให้กับนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังตอนเช้าทุกวัน ของเดือนสิงหาคม ดูรูปเพิ่มเติม

Nititat Langsun

September 23, 2020

วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้าได้รับรางวัล สถานศึกษาปลอดภัย มอบโดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา

คุณมนัส ดาวมณี ประธานบริหารวิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า รับเกียรติบัตร "สถานศึกษาปลอดภัย" ดีเด่น ประจำปี 2563 ปีที่ 1 จาก นายสรายุทธ แก้วกุลปรีชา รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2563 ที่ห้องประชุมสมภพภูติโยธิน โรงไฟฟ้าบางประกง

Nititat Langsun

September 22, 2020
1 2 6