ประชุมผู้ปกครอง นักศึกษา ปวส.2 รุ่นที่ 21 (โปรแกรม 2)

วันที่ 7 เม.ย. 2562 วิทยาลัยฯ จัดประชุมผู้ปกครอง นักศึกษา ปวส.2 รุ่นที่ 21 (โปรแกรม 2) เพื่อทำความเข้าใจและอธิบายรายละเอียดให้ผู้ปกครองรับทราบในหัวข้อ ทิศทางของวิทยาลัยฯ

Read more

การโอนเงินคืนค่าประกันของเสียหายจากวิทยาลัยฯ สำหรับ นักศึกษา รุ่นที่ 20

เอกสารของผู้ปกครองที่ต้องนำส่งฝ่ายบัญชีและการเงิน มีดังนี้1.แบบตอบรับ (ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร)2.สำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีธนาคารกรุงเทพ (พร้อมเซ็นต์สำเนาถูกต้อง) 1 ฉบับผู้ปกครองสามารถมอบหมายให้นักศึกษานำส่งเอกสารได้ที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน ตั้งแต่วันที่ 18 – 22 มีนาคม 2562

Read more

เปิดตัว Toyota GR Supra GT4 Concept ครั้งแรกของโลกใน 2019 Geneva Motor Show

ครั้งแรกของโลกกับการเปิดตัว Toyota GR Supra GT4 Concept ในงาน 2019 Geneva Motor Show จัดขึ้นวันที่ 7-17 มีนาคม 2562 เมืองเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ GR Supra GT4

Read more