แจ้งเลื่อนการเข้าหอพัก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

แจ้งเลื่อนการเข้าหอพัก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ประกาศวิทยาลัยฯ ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.ฉะเชิงเทรา

Administrator

June 9, 2021

ประกาศเลื่อนกำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 และการประชุมผู้ปกครอง นักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 24

ประกาศเลื่อนกำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 และการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 24

Administrator

April 20, 2021

กำหนดวันรับใบแสดงผลการเรียน (ร.บ.) ฉบับสมบูรณ์ และใบประกาศนียบัตร นักศึกษารุ่นที่ 22 ในช่วงสถานการณ์ COVID-19

กำหนดวันรับใบแสดงผลการเรียน (ร.บ.) ฉบับสมบูรณ์ และใบประกาศนียบัตร นักศึกษารุ่นที่ 22 ในช่วงสถานการณ์ COVID-19

Administrator

April 20, 2021

ขยายเวลาเปิดรับสมัครผู้เข้ารับทุน “ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ” รอบที่ 2

ขยายเวลาเปิดรับสมัครผู้เข้ารับทุน “ทุนพระกนิษฐาสัมมาชีพ” รอบที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม

Administrator

September 15, 2020

ขอเรียนเชิญ ผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักศึกษา ร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2563 เวลา 08.00 – 10.30 น. ณ ห้องประชุม L302 อาคารเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า

ขอเรียนเชิญ ผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักศึกษา ร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2563 เวลา 08.00 – 10.30 น. ณ ห้องประชุม L302 อาคารเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า

Administrator

August 18, 2020

ขอเชิญประชุมผู้ปกครอง เรื่องการรับทุนการศึกษาจากผู้แทนจำหน่าย

ขอเชิญประชุมผู้ปกครอง เรื่องการรับทุนการศึกษาจากผู้แทนจำหน่าย สำหรับนักศึกษาที่รอการพิจารณาทุนเท่านั้น ดาวโหลดเอกสารตอบรับที่นี่ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ อาจารย์อังคณา เขมาภิวงศ์ โทร : 083-672-5204

Administrator

May 29, 2020

เลื่อนเปิดภาคเรียน

เลื่อนเปิดภาคเรียนนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า พิจารณาแล้ว เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีและประกาศกระทรวงศึกษาธิการ จึงเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จนกว่าจะมีมาตรการป้องกันโรค COVID-19 ที่สามารถควบคุมได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือวิกฤตการณ์ดังกล่าวนี้จะบรรเทาลง

Administrator

March 20, 2020

อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ และงานวิจัยผู้บริหาร ครู และบุคคลากรทางการศึกษา

อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ และงานวิจัยผู้บริหาร ครู และบุคคลากรทางการศึกษา Previous Next เมื่อวันที่ 4-5 มีนาคม 2563 ณ ห้องเรียน L302 อาคารวิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ และงานวิจัยผู้บริหาร ครู และบุคคลากรทางการศึกษา  โดยมี รศ.บรรจบ อรชร  ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล คณะครุศาสตร์อุตส่าหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

Administrator

March 5, 2020

มอบรางวัลการแข่งขันแบดมินตัน ประจำปีการศึกษา 2562

มอบรางวัลการแข่งขันแบดมินตัน ประจำปีการศึกษา 2562 Previous Next เช้าวันที่ 4 มีนาคม 2563 ที่วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า คุณบุญมา หลิมเจริญ (ผู้อำนวยการ) ได้มอบรางวัลการแข่งขันแบดมินตัน ประจำปีการศึกษา 2562 ให้แก่นักศึกษาที่ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้  ประเภทหญิงคู่  ชนะเลิศ  นางสาววิภาพร โพธิ์แข็ง , นางสาวเกวลิน รอยศักดิ์ รองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวรัตติยา  ภูสมศรี , นางสาวญาสุมินทร์ ยอดทิพย์ ประเภทชายคู่  ชนะเลิศ  นายรชต  ศรีทา  , นายประวีร์  นามภิไชย รองชนะเลิศอันดับ 1  นายเขมชนม์  สีกะลา , นายลิปปกร  บัวแก้ว รองชนะเลิศอันดับ 2  นายฐิติศักดิ์ ปริยพาณิช , นายชัยวัฒน์ แสวงชนม์ รองชนะเลิศอันดับ 3 นายอธิราช […]

Administrator

March 4, 2020
1 2 4
Message us