แจ้งเลื่อนกำหนดการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 24 และกำหนดการเปิด

แจ้งเลื่อนกำหนดการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 24 และกำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1/2564