วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้าส่งนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2563 ณ วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้าส่งนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2563 ณ วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

ผลการแข่งขัน

           🥇ชนะเลิศ ทักษะยานยนต์แก๊สโซลีน
                👉🏻นายจักรี บุญศรี
                👉🏻นายอนิรุต ไทรโสก
           🥈รองชนะเลิศอันดับ1 ทักษะยานยนต์ดีเซล
                👉🏻นายหริรักษ์ แซ่ลี้
                👉🏻นายณัฐวุฒิ ศรีสาคร
           🥈รองชนะเลิศอันดับ1 ทักษะงานปรับอากาศ
                👉🏻นายปัญญาชนม์ ประสงค์สุข
                👉🏻นายธีรพงษ์ ป้องคำสิงห์
Message us