การประชุมรายงานผลการดำเนินการและลงนามMOA โครงการความร่วมมือผลิตนักเทคโนโลยีระหว่าง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีกับวิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า

การประชุมรายงานผลการดำเนินการและลงนามMOA โครงการความร่วมมือผลิตนักเทคโนโลยีระหว่าง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีกับวิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า

Message us