ร่วมสร้างผลงานลดอุบัติเหตุทางถนนในสถานศึกษาเพื่อร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีไปกับโตโยต้า ชิงรางรางวัลมูลค่ารวมกว่า 1,000,000 บาท

ร่วมสร้างผลงานลดอุบัติเหตุทางถนนในสถานศึกษาเพื่อร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีไปกับโตโยต้า ชิงรางรางวัลมูลค่ารวมกว่า 1,000,000 บาท