วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า จัดสอบ TOEIC ให้กับนักศึกษาระดับชั้น ปวส.1

วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า จัดสอบ TOEIC ให้กับนักศึกษาระดับชั้น ปวส.1