วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า จัดสอบรับรองมาตรฐานช่างซ่อมรถยนต์ระดับ 1

วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า จัดสอบรับรองมาตรฐานช่างซ่อมรถยนต์ระดับ 1