วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า ได้รับรางวัลที่ 1 ระดับ 4 ดาว กิจกรรมบ่มเพาะอาจารย์ผู้จัดการโครงการสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสานอาชีวศึกษา ประจำปี 2563

วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า ได้รับรางวัลที่ 1 ระดับ 4 ดาว กิจกรรมบ่มเพาะอาจารย์ผู้จัดการโครงการสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสานอาชีวศึกษา ประจำปี 2563