วิทยาลัยเทคนิคพิมาย เข้าเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนความรู้

วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า ยินดีต้อนรับคณะครู อาจารย์แผนกวิชาช่างยนต์จากวิทยาลัยเทคนิคพิมาย เข้าเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนความรู้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *