อบรมการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าสำหรับช่างเทคนิคโดยอาจารย์สดใส รัตนวิบูลย์