ประชุมความคืบหน้า การเปิดหลักสูตรปริญญาตรี

วันที่ 1 มี.ค.2562 คณะผู้บริหารจากวิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า ร่วมประชุมกับคณะคุรุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางมด) เกี่ยวกับการจัดตั้งหลักสูตรปริญญาตรี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *