Skip to toolbar

10 วิธี อยู่ในบ้าน เมื่อต้องกักตัว 14 วัน

#สำหรับผู้ที่จะต้องทำการกักตัวเอง 14 วันปฏิบัติดังนี้ โทรสายด่วน กรมควบคุมโรค 1422 รายงานตัว เพื่อเข้าแผนการดูแล ศึกษาวิธีการตามคำแนะนำตามภาพ
#ร่วมกันรับผิดชอบสังคม ด้วยการกักตัวเอง 14 วัน สำหรับผู้ที่เสี่ยง

ขอขอบคุณข้อมูลจาก#ที่นี่แปดริ้ว#สสส.