Skip to toolbar

จัดการอบรมระบบสารสนเทศ MIS-School

วันเสาร์ ที่ 14 มีนาคม 2563 วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า จัดการอบรมระบบสารสนเทศ MIS-School ให้กับครูและบุคคลากรทางการศึกษา โดยมีผู้ให้ความรู้ คุณชวนณภัค ศิริณภัค จากวิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชยากร จ.นครศรีธรรมราช