Skip to toolbar

มอบรางวัลการแข่งขันแบดมินตัน ประจำปีการศึกษา 2562

เช้าวันที่ 4 มีนาคม 2563 ที่วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า คุณบุญมา หลิมเจริญ (ผู้อำนวยการ) ได้มอบรางวัลการแข่งขันแบดมินตัน ประจำปีการศึกษา 2562 ให้แก่นักศึกษาที่ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ 

ประเภทหญิงคู่  ชนะเลิศ  นางสาววิภาพร โพธิ์แข็ง , นางสาวเกวลิน รอยศักดิ์

รองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวรัตติยา  ภูสมศรี , นางสาวญาสุมินทร์ ยอดทิพย์

ประเภทชายคู่  ชนะเลิศ  นายรชต  ศรีทา  , นายประวีร์  นามภิไชย

รองชนะเลิศอันดับ 1  นายเขมชนม์  สีกะลา , นายลิปปกร  บัวแก้ว

รองชนะเลิศอันดับ 2  นายฐิติศักดิ์ ปริยพาณิช , นายชัยวัฒน์ แสวงชนม์

รองชนะเลิศอันดับ 3 นายอธิราช ม่วงเจริญ , นายศิริพงษ์ แสวงชนม์