Skip to toolbar

การขอลดหย่อนภาษีการฝึกเตรียมเข้าทำงาน สำหรับนักศึกษาฝึกงาน

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า ได้จัดการอบรม การขอลดหย่อนภาษีการฝึกเตรียมเข้าทำงานสำหรับนักศึกษางาน ให้แก่ผู้แทนจำหน่ายโตโยต้าที่รับนักศึกษาเข้าฝึกงาน โดยมีตัวแทนจากผู้แทนจำหน่ายโตโยต้าเข้ารับข้อมูลการลดหย่อนภาษีในครั้งนี้