TATC CAREER DAY 2020

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า กำหนดให้จัดกิจกรรม ” TATC CAREER DAY 2020 ” สำหรับนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีวัตถุประสงค์ในการขับเคลื่อนกำลังที่มีสมรรถนะและทักษะการทำงานอย่างมีคุณภาพ สอดรับกับแผนการขยายการลงทุนของผู้แทนจำหน่ายโตโยต้าด้านการบริการหลังการจำหน่ายให้กับผู้แทนจำหน่ายโตโยต้าทั่วประเทศ