102 ปี การศึกษาเอกชน Private Education, Choice of the Future

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา นายบุญมา หลิมเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า อ.ทีวีศักดิ์ ประนอมมิตร , อ.ธวัชชัย ภู่ระหงษ์ และ อ.เมธี เสนานุช เข้าร่วมงานวันการศึกษาเอกชน ภาคตะวันออก ประจำปี 2563  “102 ปี  การศึกษาเอกชน Private Education, Choice of the Future” โดยในครั้งนี้ ได้เข้าประกาศเกียรติคุณบัตร จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการ