แนะแนวการศึกษาต่อ

เมื่อวันที่30 มกราคม ที่ผ่านมา วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า โดยมี ผอ.บุญมา หลิมเจริญ คณะครู และนักศึกษาเข้าร่วมจัดนิทรรศการนอกสถานที่ ณ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์สีหเสนี2)