TMC HR JAPAN AND TMT HR TETC

TMC HR JAPAN AND TMT HR TETC เข้าเยี่ยมชมวิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า เพื่อสังเกตุการและการทำงานของนักศึกษา JTIP Program