โครงการธนาคารความดี

วันที่ 28 ม.ค. 2563 ตัวแทนนักศึกษา คณะกรรมการ อวท. วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า ได้จัดทำโครงการธนาคารความดี ฯ ขอรับบริจาคเงินและปฏิทินเก่า เพื่อสนับสนุนการทำสมุดอักษรเบรลล์ สำหรับผู้พิการทางสายตา ณ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศฯ ฝ่ายกิจการนักศึกษา ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร คณะครูทุกท่าน รวมถึงบุคลากรศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมโตโยต้า ที่ร่วมบริจาคแบ่งปันน้ำใจ ช่วยเหลือผู้พิการทางสายตาในครั้งนี้ด้วย