กิจกรรมดีๆและโครงการดีๆ

เมื่อเช้าวันที่ 28 มกราคม 2563 ช่วงเช้าหลังกิจกรรมเคราพธงชาติ ฝ่ายพัฒนากิจการนักศึกษา นำทีมโดย อ.อังคณา เขมาภิวงษ์ , อ.น้ำฝน นามธรรม และ อ.นิธิทัศน์ หลังสัน เชิญชวนนักศึกษา ส่งมอบปฏิทินเก่าเพื่อเป็นสมุดอักษรเบรลล์สำหรับผู้พิการทางสายตา  ณ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ และอีกกิจกรรมที่เรียกเสียงในช่วงเช้าคือ ร่วมส่งแรงเชียร์ให้กับนักศึกษาที่เป็นตัวแทน เข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่29 ประจำปีการศึกษา2562 จังหวัดร้อยเอ็ด