ยินดีต้อนรับโรงเรียนสิริรัตนาธร

วันที่ 27 มกราคม 2563 วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า ต้อนรับคณะครูและนักศึกษาจากโรงเรียนสิริรัตนาธร เพื่อเข้าศึกษาแนวทางการเรียนการสอนของทางวิทยาลัยฯ