ยินดีต้อนรับวิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย นครราชสีมา

วันที่ 24 มกราคม 2563 วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า ต้อนรับคณะครู อาจารย์ และนักศึกษา สาขาวิชาช่างยนต์ จากวิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา เข้าเยี่ยมชมสถานศึกษาและศึกษาการเรียนจากวิทยาลัยเทคโนโลียานยนต์โตโยต้า