ยินดีต้อนรับคณะผู้บริหารวิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563 นายมนัส ดาวมณี ผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า และคณะผู้บริหารวิทยาลัยฯ ต้อนรับ ผอ.สุริยะ จิตรพิไลเลิศ และคณะผู้บริหาร วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา เข้าเยี่ยมชมสถานศึกษาและการเรียนการสอนของวิทยาลัยฯ