อบรมสถานศึกษาคุณธรรมภายในสถานศึกษา

วันที่ 22  มกราคม 2563 ณ อาคารวิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า จัดการอบรมสถานศึกษาคุณธรรมภายในสถานศึกษา ให้กับนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า โดยมีอ.จตุพล นันทวงศ์ (งานปกครอง) สร้างความเข้าใจให้กับนักศึกษา รุ่นที่ 21 ในครั้งนี้