เรียนรู้การจัดการเรียนรู้แบบ Digital Learning

วันที่ 21 มกราคมที่ผ่านมา ประธานบริหาร วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า โดยคุณมนัส ดาวมณี  และคณะครูจากวิทยาลัยฯ เข้าร่วมศึกษาการจัดการเรียนรู้แบบ  Digital Learning ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เพื่อพัฒนาผลิดบุคคลากรที่มีสมรรถนะสูงให้กับผู้จำหน่ายโตโยต้าทั่วประเทศ