TATC GAME 2020

TATC GAME 2020

      เมื่อวันที่ 9 มกรามคมที่ผ่านมา วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า นำทีมโดยฝ่ายพัฒนากิจการนักศึกษา อ.อังคณา เขมาภิวงษ์ (รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาฯ) อ.นิธิทัศน์ หลังสัน และอาจารย์ประจำฝ่าย ร่วมกันจัดกิจกรรม TATC GAME 2020 ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันดังกล่าว ช่วงเช้าได้มีพิธีการ ตักบาตรทำบุญ ข้าวสาร-อาหารแห้ง จากนั้น คุณมนัส ดาวมณี (ประธานบริหารฯ) ได้ร่วมกับคณะผู้บริหารร่วมกันปลูกต้นไม้ ต้นรวงผึ้ง ประจำรัชกาลที่ ๑๐ บริเวณหน้าอาคารวิทยาลัยฯ หลังจากนั้น ได้มีพิธีเปิดโดยผอ.บุญมา หลิมเจริญ กล่าวเปิดการแข่งขันกีฬาดังกล่าว โดยมีกิจกรรมร่วมความสามัคคี #การแข่งขันแชร์บอล ระหว่างนักศึกษา (หญิง) กับ อาจารย์ (หญิง) #การแข่งขั้นกีฬาพื้นบ้าน #การแข่งขันฟุตบอล ระหว่าง นักศึกษา(ชาย) กับ อาจารย์ (ชาย)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *