Skip to toolbar

Toyota พัฒนาซอฟแวร์หุ่นทดสอบการชน THUMS

Toyota พัฒนาซอฟแวร์หุ่นทดสอบการชน THUMS

โตโยต้า ซิตี้, ญี่ปุ่น – Toyota Motor Corporation (Toyota) และ Toyota Central R&D Labs, Inc. ปล่อยซอฟแวร์หุ่นทดสอบการชน Total Human Model for Safety (THUMS) เวอร์ชันที่ 6 จากการวิจัยและพัฒนามากว่า 20 ปีโดยสองบริษัท ซอฟแวร์สามารถจำลองรายละเอียดวิเคราะห์การบาดเจ็บที่เกิดจากการชน และในซอฟแวร์ใหม่ตัวนี้สามารถจำลองอวัยวะภายในและกล้ามเนื้อในท่าทางที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นขณะที่กำลังเกร็งหรือผ่อนคลาย ทำให้สามารถวิเคราะห์รายละเอียดได้มากขึ้น

THUMS มีจัดจำหน่ายแล้วที่ JSOL Corporation (โตเกียว) และ ESI Group (โตเกียว) ซอฟแวร์ตัวนี้จะถูกนำมาใช้ประกอบการวิจัยด้านเทคโนโลยีความปลอดภัย รวมถึงในการผลิตยานยนต์ ชิ้นส่วนอะไหล่ ในมหาวิทยาลัยและสถาบันต่างๆทั้งในญี่ปุ่นและประเทศอื่นๆ

THUMS เวอร์ชั่นที่ 6 ล่าสุดนี้จะช่วยให้นักวิจัยสามารถวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของท่าทางทั้งก่อนการชนและขณะที่เกิดการบาดเจ็บ ณ จุดปะทะด้วยความแม่นยำระดับสูง และจากการที่อุปกรณ์ความปลอดภัยเชิงป้องกันเริ่มมีการแพร่หลายมากขึ้น ควบคู่ไปกับการนำเทคโนโลยีการขับขี่อัตโนมัติมาใช้ ทำให้มีการคาดการณ์ท่าทางที่อาจเกิดขึ้น ณ จุดปะทะหลากหลายมากขึ้น เพราะฟังก์ชันอุปกรณ์ช่วยขับขี่อาจทำให้อยู่ในท่าทางที่ผ่อนคลายมากขึ้น ดังนั้นแล้วโตโยต้าจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า THUMS เวอร์ชันที่ 6 นี้จะถูกนำมาใช้ในการพัฒนาเทคโนโลยีด้านความปลอดภัย เพื่อการป้องกันภัยให้แก่ผู้โดยสารในสถานการณ์ที่หลากหลาย

นอกจากการพัฒนาอุปกรณ์ความปลอดภัยเชิงป้องกันและเทคโนโลยีขับขี่อัตโนมัติแล้ว โตโยต้ายังมุ่งมั่นที่จะใช้ THUMS ในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่ช่วยป้องกันผู้โดยสารในกรณีที่เกิดการชน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ลูกค้าภายใต้สถานการณ์ที่หลากหลาย