ฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟประจำปี 2562

ฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า ร่วมมือกับ ศุนย์การศึกษาและฝึกอบรมโตโยต้า บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ได้ฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟประจำปี 2562 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและเพื่อเป็นไปตามกฎหมายกำหนด 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *