HONOR AWARD

HONOR AWARD

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค  ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 14-17 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง จังหวัดระยอง ดำเนินการโดย อาชีวศึกษาจังหวัดระยอง โดยในครั้งนี้ตัวแทนนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า ได้คว้ารางวัล “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *