ขับขี่ปลอดภัยพร้อมกับเพื่อนร่วมทางด้วยระบบเปิด-ปิดไฟสูงอัตโนมัติ (AHB)

การขับขี่ในเวลากลางคืนมีปัจจัย และความแตกต่างจากเวลากลางวันพอสมควร โดยสถิติอุบัติเหตุกว่า 50% มาจากการขับรถในเวลากลางคืน เนื่องจากเวลากลางคืนมีตัวแปรต่าง ๆ ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อการขับขี่ได้หลายประการ เช่น ระยะของแสงไฟที่มีผลต่อทัศนวิสัยและการมองเห็น ผู้ขับขี่คนอื่นบนท้องถนน รวมถึงปัจจัยอื่น ๆ ทำให้การขับขี่ในเวลากลางคืนนั้นยากกว่าปกติเมื่อเทียบกับการขับในตอนกลางวัน ระบบความปลอดภัยอัจฉริยะจึงเป็นอีกตัวช่วยหนึ่งที่ทำให้การขับขี่สะดวกและปลอดภัยขึ้น ด้วยระบบเปิด-ปิดไฟสูงอัตโนมัติ หรือ Auto Hi-Beam (AHB) ที่ช่วยให้ทัศนวิสัยการมองเห็นในตอนกลางคืนดีขึ้น

หากกล่าวถึงจุดเด่นของระบบเปิด-ปิดไฟสูงอัตโนมัติ ที่มีส่วนสำคัญในการช่วยให้ความปลอดภัยอันมาจากเรื่องของทัศนวิสัยที่จำกัดในตอนกลางคืน ภาวะของสายตา รวมถึงผู้ขับขี่ร่วมทาง ระบบเปิด-ปิดไฟสูงอัตโนมัติจะช่วยให้ทัศนวิสัยการมองเห็นในตอนกลางคืนดีขึ้น เนื่องจากช่วยให้รัศมีของระยะการมองเห็นเพิ่มขึ้น อันช่วยเพิ่มสมรรถนะในการขับขี่ของผู้ขับขี่ ซึ่งจะช่วยให้สามารถมีระยะเวลาในการตัดสินใจเพิ่มมากขึ้นได้ในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัยได้

แม้ระบบเปิด-ปิดไฟสูงอัตโนมัติ (AHB) นี้จะช่วยเพิ่มสมรรถภาพในการมองเห็น แต่ตัวแปรที่มีผลทำให้เกิดอุบัติเหตุในเวลากลางคืนอาจเป็นเพื่อนร่วมทาง ในกรณีไฟส่องสว่างมากเกินไปจนรบกวนสายตาของเพื่อนร่วมทางซึ่งอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุ อย่างเช่นรถชน ดังนั้น ระบบเปิด-ปิดไฟสูงอัตโนมัติ (AHB) จึงมีระบบที่คอยตรวจจับไฟหน้าของรถที่สวนมาและไฟท้ายของรถคันหน้าเพื่อคอยสลับไฟสูง-ต่ำอัตโนมัติ เพื่อไม่ให้รบกวนสายตาของเพื่อนร่วมทางนั่นเอง 

โดยสรุปแล้ว ระบบเปิด-ปิดไฟสูงอัตโนมัติ (AHB) คือระบบที่ช่วยให้การเดินทางในตอนกลางคืนปลอดภัยยิ่งขึ้น ช่วยปรับทัศนวิสัยให้เห็นได้ชัดเจนโดยไม่รบกวนผู้ร่วมทางโดยอัตโนมัติ และระบบ AHB นี้ เป็นส่วนหนึ่งของระบบความปลอดภัยใน Toyota Safety Sense (TSS) ที่บรรจุอยู่ในรถยนต์โตโยต้าหลายรุ่น เช่น Toyota C-HR และ CAMMRY ถือเป็นเทคโนโลยีที่มีประโยชน์สามารถใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันเมื่อต้องขับรถในเวลากลางคืน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *