มอบวัสดุฝึกการเรียนการสอน

มอบวัสดุฝึกการเรียนการสอน

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562 วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า นำโดยผู้อำนวยการ คุณบุญมา หลิมเจริญ , คุณพชร สวัสดิ์ถาวร (ผู้จัดการบริหาร) , คุณสินชัย เย็นเพ็ชร (ที่ปรึกษาอาวุโส) ,อ.ชาญชัย ศรีภิญโญ (รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ) เป็นตัวแทน มอบวัสดุอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน ให้กับ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *