แนะแนวการศึกษาต่อ

แนะแนวการศึกษาต่อในระดับ ปวส.

วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า นำทีมออกแนะแนวทางการศึกษาต่อในระดับ ปวส. โดย อ.ทวีศักดิ์ ประนอมมิตร ได้เข้าไปให้ความรู้กับ โรงเรียนสิริรัตนาธร กรุงเทพมหานคร ทางด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ ครั้งนี้ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดี 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *