ประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น สถานศึกษาขนาดเล็ก

ประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น สถานศึกษาขนาดเล็ก

วันที่ 2 ธันวาคม 2562 เวลา 9.30 น. วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า โดยมีคุณมนัส ดาวมณี (ประธานบริหารฯ) คุณบุญมา หลิ่มเจริญ (ผูัอำนวยการฯ) และคณะครูอาจารย์ และนักศึกษา ต้อนรับคณะผู้ออกประเมินประเภทสถานศึกษาขนาดเล็ก กลุ่มที่ 4  คุณสุวรรณา พงษ์ศรีศุภกร (ผู้อำนวยการวิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย) คุณรุ่งนภา กัมปนาทวิเศษชัย (รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี) คุณฐิรนันท์ มณีรัตน์ (รองผู้อำนวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ) คุณกัญณภัทร วรรณพุฒ (รองผูัอำนวยการวิทยาลัยพาณิชยการอินทราชัย) และคุณอารี พุ่มพวง (รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ) ทั้งนี้คณะผู้ประเมินได้ดำเนินการ ตรวจสอบและประเมินสถานศึกษาตามมาตราฐาน