ยินดีต้อนรับคณะดูงานจากโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว

ยินดีต้อนรับคณะดูงานจากโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว

วันที่29 พฤศจิกายน 2562 วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า โดย ผอ.บุญมา หลิมเจริญ (ผู้อำนวยการ) อ.อังคณา เขมาภิวงค์ (รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา) ต้อนรับครูอาจารย์และนักศึกษาจากโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว เข้าศึกษาดูการเรียนการสอนของวิทยาลัย เพื่อเป็นทางเลือกในการศึกษาต่อในระดับ ปวส.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *