ยินดีต้อนรับคณะดูงานจากวิทยาลัยเทคนิคโพธาราม จังหวัดราชบุรี

ยินดีต้อนรับคณะดูงานจากวิทยาลัยเทคนิคโพธาราม จ.ราชบุรี

วันที่28 พฤศจิกายน 2562 วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า ต้อนรับผู้อำนวยการ คณะครูอาจารย์และนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคโพธาราม จ.ราชบุรี ในการต้อนรับครั้งนี้ มีคุณมนัส ดาวมณี ประธานบริหารฯ ผอ.บุญมาหลิมเจริญ (ผู้อำนวยการ) คุณพชร สวัสดิ์ถาวร (ผู้จัดการฯ) และคณะครูต้อนรับเป็นอย่างดี