ต้อนรับคณะดูงานจากโรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล

ยินดีต้อนรับคณะดูงานจากโรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล และ
ทีมงาน TOYOTA PARTS CENTER ASIA PACIFIC (TPCAP)

เมื่อวันอังคาร ที่26 พฤศจิกายนที่ผ่านมา วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า ยินดีต้อนรับคณะดูงานจากโรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล และ ทีมงาน TOYOTA PARTS CENTER ASIA PACIFIC (TPCAP) เข้าเยี่ยมชมการเรียนการสอนจากทางวิทยาลัยฯ โดยในงานนี้มี คุณมนัส ดาวมณี ประธานวิทยาลัยฯ ผอ.บุญมา หลิมเจริญ ผู้อำนวยการฯ และคณะครูอาจารย์ ได้ให้การต้อนรับกันเป็นอย่างดี