งานประชุมผู้ปกครองประจำปี 2562

งานประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2562

เมื่อวันเสาร์ที่ 19 ตุลาคมที่ผ่านมา วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า นำทีมโดยคุณมนัส ดาวมณี ประธานบริหารวิทยาลัยฯ คุณบุญมาหลิม เจริญ ผู้อำนวยการฯ คุณพชร สวัสดิ์ถาวร ผู้จัดการฯ และคณะครู จัดงานประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2562 ทั้งปวส.1และปวส.2 ในครั้งนี้ผู้ปกครองยังได้รับฟังแนวทางการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของบุตรหลานของท่าน อีกทั้ง รายละเอียดของค่าบำรุงการศึกษา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *