กิจกรรม SWOT

กิจกรรม SWOT

เมื่อวันจันทร์ ที่30 กันยายน 2562 วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า ได้ต้อนรับนักศึกษาปี2 รุ่นที่21 หลังจากได้ผ่านการฝึกประสบการณ์ ฝ่ายวิชาการ โดยอ.ชาญชัย ศรีภิญโญ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ได้อบรมกิจกรรม SWOT การพัฒนา ปรับปรุง ข้อบงพร่องของการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *