กิจกรรมวันความปลอดภัย Safety Memorial Day

กิจกรรมวันความปลอดภัย Safety Memorial Day

เมื่อวันที่25 กันยายน 2562 เวลา 8.30 -11.30 น. ผู้บริหาร คณะครู บุคคลากรทางการศึกษาและนักศึกษา ปวส.1 รุ่นที่22 ร่วมกิจกรรมวันความปลอดภัย Safety Memorial Day โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ Kick Off ” TATC Safety Day”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *