คัดเลือกตัวแทนนักศึกษา

คัดเลือกตัวแทนนักศึกษาฯ

เมื่อวันที23 กันยายนที่ผ่านมา ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า ได้จัดการแข่งขันฝึกทักษะของนักศึกษาปีที่1 รุ่นที่22 เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักศึกษาเข่าร่วมการแข่งขันวิชาชีพอาชีวศึกษา ระดับจังหวัด 3สถานีคัดเลือกได้แก่ เช็คระยะฉับไว(EM) , สถานีวิเคราะห์ปัญหาเครื่องยนต์ และสถานีช่วงล่างรถยนต์ 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *