งานประชุมวิชาการ อวท.

งานประชุมวิชาการ อวท.

เมื่อวันที่23 กันยายนที่ผ่านมา ฝ่ายพัฒนากิจการนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า ได้จัดงานประชุมวิชาการ อวท. การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2562 ณ Sports Complex